Morálna zásadovosť - 9. máj - evs.sk

„Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte…“ (F 4:9)

Morálna zásadovosť je lepidlom, ktoré drží náš spôsob života pokope. To, čo chcú mladí ľudia vidieť v starších, je integrita, poctivosť, pravdovravnosť a viera. To, čo nenávidia zo všetkého najviac je pokrytectvo a falošnosť. Preto je pre nás dôležité chodiť do cirkvi, čítať Bibliu a pri stole sa modliť. Nech nás vidia robiť to, čo by sme boli radi, aby robili oni.

Modlitba dňa

Otče, odstráň „fasádu“, ktorá sa tak často vkráda do môjho života, aby som žil takým spôsobom, ktorý k Tebe pritiahne mladých ľudí.

Billy Graham Evangelistic Association