Podporte nás - evs.sk

Podporte nás

Aktívne vyhľadávame spolupracovníkov a podporovateľov našej služby. Bez takýchto ľudí by sme nemohli robiť našu prácu. Ak sú vám naše ciele a práca sympatické, podporte nás.

Ak nás podporíte viac 40€ za rok, ako poďakovanie vám pošleme všetky knihy, ktoré sme v tom roku vydali.

Ak máte o ne záujem, budeme potrebovať korešpondenčnú adresu, kam vám ich môžeme poslať, preto sa uistite, že máme správne údaje a knihy vám máme kam doručiť.

bankovým prevodom

Tatra banka, 2664455015/1100
IBAN: SK42 1100 0000 0026 6445 5015
SWIFT: TATRSKBX
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: rok, za ktorý dar posielate (napr. 2024)
Do účelu platby uvádzajte svoje meno, aby sme ju mohli identifikovať a aj poštovú adresu, ak si želáte dostať od nás knihy a infolist.

2% z dane
Za darovanie 2% z vašej dane vám z EVS radi poďakujeme knihou. Aby sme Vám mohli knihu poslať, vo Vyhlásení označte možnosť, že súhlasíte so zaslaním údajov prijímateľovi podielu dane, ktorá sa nachádza v spodnej časti tlačiva. Daňový úrad nám v takom prípade dá vedieť, kto prispieva. Ak podávate daňové priznanie, políčko označte priamo v daňovom priznaní.

Tlačivo na stiahnutie

Viac informácií...

darujme.sk
Cez jednoduchý systém darujme.sk nás môžete začať podporovať prostredníctvom niekoľkých klikov. Nebojte, žiadna svalovka nehrozí.