Cez útes - 9. október - evs.sk

Zamyslenia

Cez útes – 9. október
9. októbra 2022
Play

„A všetci obyvatelia kraja Gerazénov prosili Ježiša, aby odišiel od nich; lebo sa ich zmocnila veľká bázeň.“ (Lk 8:37)

Ako reagovali tamojší ľudia na úžasný prejav Božej moci po tom, čo Ježiš prekročil Galilejské more a vyhnal z jedného človeka zástup démonov?

Mali by sme čítať, že všetci ľudia vzdávali Bohu slávu. Ale to sa nestalo. V evanjeliovom rozprávaní čítame nasledovné: „A všetci obyvatelia kraja Gerazénov prosili Ježiša, aby odišiel od nich; lebo sa ich zmocnila veľká bázeň.“ (Lk 8:37)

Tento prejav Božej moci ich vystrašil. Mali sa radovať, ale namiesto toho sa báli. Mali prosiť Ježiša, aby s nimi zostal, ale namiesto toho urobili pravý opak.

A ľudia, ktorí vlastnili stádo svíň, boli zrejme poriadne nahnevaní, pretože na prasatách, do ktorých sa démoni dostali, by zarobili veľa peňazí. Ošípané boli na tej strane jazera veľkým biznisom. V ten deň sa z útesu zrútilo veľa slaniny. Ježiš bol pre ich biznis škodlivý, preto ho nechceli mať pri sebe.

Aj ľudia prosili Ježiša, aby odišiel. On ich modlitbu takpovediac vyslyšal a odišiel. Dávajte si teda pozor na to, za čo sa modlíte, pretože sa vám to môže stať.

Muž, ktorý bol posadnutý démonmi, však reagoval úplne inak. Marek 5:18 hovorí, že „A keď vstupoval na loď, prosil Ho onen bývalý posadnutý, aby mohol ísť s Ním.“

Je Ježiš zlý pre vaše podnikanie? Dúfam, že nie. Nech si si vybral akúkoľvek kariéru, ak nedokážeš požiadať Pána, aby ju požehnal, možno potrebuješ novú kariéru. V skutočnosti by som zašiel ešte o krok ďalej. Ak nedokážeš povedať Pánovi: „Posväť sa meno Tvoje“ nad čímkoľvek, čo sa chystáš robiť, potom to nerob.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.