Jeho odpočinok- 16. február - evs.sk

Zamyslenia

Jeho odpočinok- 16. február
16. februára 2023
Play

„Lebo každý, kto vošiel do Jeho odpočinku, odpočinul si od svojej práce tak ako Boh od svojej.“ List Židom 4:10

Kresťan nemá v živote na ružiach ustlané. Samozrejme, že existuje aj mnoho svetlých a radostných chvíľ, no prichádzajú aj boje a konflikty, a to najmä pre tých, ktorí si pokladajú za česť nasledovať Ježišove šľapaje. Poznávajú, že nik nemôže nasledovať Ježiša bez toho, aby Mu nemusel v modlitbe povedať o všetkých svojich okolnostiach.

Veľmi silným pokušením je chcieť nebo už teraz. Túžiš po dni, keď všetky zápasy skončia. Tešíš sa na deň, keď sa všetok odpor zlomí. Preto je lákavé robiť opatrenia, akoby ten deň už prišiel. To je nebezpečné. Usadíš sa tak na nepriateľskom území a zabudneš, že satan je kniežaťom tohto sveta.

Mnohí kresťania očakávajú, že Boh premení život na zemi na raj. Ak to nerobí, sú sklamaní a strácajú odvahu. Trápenia a ťažkosti spôsobujú, že začnú pochybovať o Božej starostlivosti a zasľúbeniach.

Skrze vieru v Ježiša máme predzvesť neba už tu na zemi. Ale samotné nebo a nebeský odpočinok nás ešte len čakajú. Bolesť a ťažkosti ešte neskončili, kým nevstúpime do svadobnej siene. Dovtedy budú obavy a strach často klopať na naše dvere.

Ale prichádza deň, keď si odpočinieš od všetkej námahy. Všetko nedostatočné a nedokonalé prestane existovať. Budeš chcieť povedať Ježišovi, že si len nehodný služobník. Napriek tomu ťa pozve na večeru a sám na teba počká. Budeš si môcť odpočinúť od všetkého, čo máš v živote.

„Najlepšie sa odpočíva, keď je dielo hotové,“ spieva sa v jednej piesni. Ale dielo tvojho života je všetko iné, len nie hotové. Existuje vôbec odpočinutie, keď v kresťanskom živote zlyhávame?

Všimni si, že Božie slovo nehovorí, že vchádzaš do svojho odpočinku. Hovorí, že máš vojsť do Jeho odpočinku.

Odpočinok, ktorý ti dáva Boh, je Ježišov odpočinok. Dielo, na ktoré sa budeš môcť spätne pozrieť, je Ježišovo dielo. Máš odpočívať v nebi po diele, ktoré dokončil On.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.