Keď je odpoveďou milosť - 7. november - evs.sk

Zamyslenia

Keď je odpoveďou milosť – 7. november
7. novembra 2023
Play

„Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista“ (2K 1:5).

Boh použil apoštola Pavla, aby sa modlil za uzdravenie druhých, ale neodpovedal na Pavlovu modlitbu, keď ho prosil, aby odstránil jeho vlastné fyzické utrpenie.

V 2Kor 12 Pavol o sebe napísal: „Poznám človeka v Kristovi, ktorý pred štrnástimi rokmi – či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie – uchvátený bol až do tretieho neba. … uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť.“ (verše 2, 4)

V dôsledku toho Pavol trpel niečím, čo opísal ako „osteň v tele“. Nevieme, čo to bol za osteň, ale z pôvodného jazyka by sme to mohli preložiť ako „kolík v tele“. Bola to brutálna vec.

Niektorí komentátori si myslia, že Pavlovo bližšie nešpecifikované trápenie bolo postihnutie, ktoré Pavol mohol mať. Iní sa domnievajú, že mohlo ísť o zranenie z jeho ukameňovania v Lystre. Nech to bolo čokoľvek, Pavol trikrát prosil Pána, aby ho toho zbavil. Ale namiesto toho, aby Boh Pavlovi povedal áno, rozšíril naňho svoju milosť. Veľmi sa mi páči, čo o tom Pavol povedal: „Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista; lebo práve keď som slabý, som mocný.“ (verše 9-10)

Niekedy chceme, aby nám Boh vzal nejakú vec, a tak sa stále modlíme, aby ju odstránil. Ale možno si ju Boh chce v našom živote použiť. Veď keď sme si prešli ťažkosťami, môžeme účinnejšie slúžiť iným, ktorí trpia.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.