Kráľ kráľov - 4. august - evs.sk

Zamyslenia

Kráľ kráľov – 4. august
4. augusta 2021
Play

„… od Ježiša Krista… vladára zemských kráľov.“ Zjavenie Jána 1:5

Ľudia sledujú, čo hovoria veľkí a mocní tohto sveta. Mnohí majú pocit, že práve oni majú v rukách osud miliónov ľudí, ale nie je to tak. Existuje len jeden Kráľ kráľov a Pán pánov. Je ním Ježiš. Vývoj tohto sveta závisí od Neho. Nestačí len povedať, že sa v ňom angažuje. Nie, nič sa nestane, kým za tým nie je On. Je dôležité pamätať si, že je to Boh, ktorý rozhoduje, keď vojna, nešťastie či utrpenie spôsobujú skazu. Satan nás zvádza, aby sme verili, že hriech nemá žiadne dôsledky. Podľa všetkého sa zdá, že sa nič nedeje, keď sa ľudia zámerne obrátia proti Bohu a dávajú priestor neúcte, výsmechu či pohŕdaniu. Ale never mu. Je to klamár. Bol ním od počiatku a neprestane ním byť, až kým neskončí v ohnivom jazere. Až vtedy si všetci uvedomia, akú silu mali jeho zvodné klamstvá. Ježiš súdi. Súdil, keď si vzal bič a vyhnal kupcov z chrámu. Nestrpel, že znesvätili dom Jeho Otca. Súdil Jeruzalem, keď ho cisár Títus obohnal valom a zrovnal so zemou. Súdil 20. storočie, keď dovolil, aby dve strašné vojny spôsobili skazu v rozľahlých častiach starého kresťanského sveta. Teraz je už mnoho rokov pokoj. No preto by nik nemal uveriť, že Boží rozsudok o hneve sa skončil. Nesklame a zjaví sa. Boh je svätým Bohom. Povedal: „Čo človek rozsieva, to bude aj žať!“ Abrahám sa modlil za milosť pre Sodomu a Gomoru. Aj my by sme to mali robiť. Budeme prekvapení, keď uvidíme, že Ježiš zadržal svoj hnev. Na druhej strane nezabúdajme, že sa určite zjaví. Ľudia budú omdlievať hrôzou. Ani tí najslávnejší ľudia neuniknú. Ježiš je Sudca, ktorý vládne pozemským kráľom.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.