Máme Veľkňaza - 28. november - evs.sk

Zamyslenia

Máme Veľkňaza – 28. november
28. novembra 2022
Play

„Z povedaného je hlavné toto: máme takého Veľkňaza.“ List Židom 8: 1

Vždy je nebezpečné obrátiť veci hore nohami. Platí to v živote ale aj v duchovnom živote. Keď sa niečo menej dôležité stane najdôležitejším, hlavná vec sa odsúva do úzadia.

Ak si spasený Božou milosťou, Ježiš je tvoj Veľkňaz. Vykonáva službu za teba vo svojom nebeskom chráme. V porovnaní s tým je všetko ostatné druhoradé, pretože to je predpokladom tvojej spásy.

Skôr, ako si bol spasený, tvojou najväčšou požiadavkou bola milosť. Ak by si ju nedostal, neprežil by si Boží súd. Aj keď si sa stal Božím dieťaťom, stále potrebuješ tú istú milosť. Ježiš musí prísť znova a znova. Musíš všetko prijať bez vlastných zásluh. Musíš si byť istý, že On stojí medzi tebou a Bohom, takže Boh vidí, že On ťa prikryl. Si skrytý v Ježišovi. Boh sa na teba pozerá s rovnakým potešením, s akým sa pozerá na svojho milovaného Syna.

To je tá najdôležitejšia vec v tvojom živote.

Aká je to sila, nechať hlavnú vec, aby bola tým, čím je. Všetky ostatné veci sú potom na správnom mieste. Už ťa viac neochromuje to, že nie si spokojný sám so sebou. Ježiš má zodpovednosť za všetko v tvojom živote. Zodpovednosť už nenesieš sám.

Satan sa snaží všetkými možnými spôsobmi odviesť ťa od toho hlavného. Pre neho je druhoradé, čo ťa zamestnáva, kým to nie je Ježiš ako tvoj Spasiteľ a Vykupiteľ. Nenechaj sa oklamať. Pridŕžaj sa toho, čo je rozhodujúce. Zostávaj v Ňom! Tak budeš stáť na základe, ktorý vydrží – aj keď prídu obavy, nepokoj a strach.

Záležitosť tvojej spásy je vyriešená v nebi pred Božím trónom. V tomto momente stojí Ježiš pred trónom namiesto teba. Tvoja spása závisí od Neho. On je tvoj Zástupca. Môžeš byť celkom v pokoji. Tvoj prípad vyhral. Nikdy sa to nezmení. Ježiš za to ručí.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.