Stáť pred Hospodinom - 4. august - evs.sk

Zamyslenia

Stáť pred Hospodinom – 4. august
4. augusta 2022
Play

„Akože žije Hospodin, Boh Izraela, v službe ktorého stojím…“ 1. kniha kráľov 17:1

Eliáš bol statočný muž. Vystúpil pred kráľa Achaba a prorokoval, že Izraelcov postihne katastrofálny hlad.

Ako je možné, že sa to Eliáš odvážil povedať? Sám nám dáva odpoveď, keď hovorí, že stojí pred Hospodinom.

Ak sa odvážime postaviť pred ľudí, musí byť tajomstvo nášho života v tom, že stojíme pred Hospodinom. Tvárou v tvár živému Bohu sme vedení k súdu aj ku vzkrieseniu. Boh nás vyzdvihol zo záhubnej jamy a na skalu postavil naše nohy. Človek, ktorý je na pevnej zemi, sa môže smelo postaviť pred ľudí. Ak chceš, aby sa iní ľudia stretli so Slovom, ktoré preniká, musí najskôr preniknúť tebou. Ak chceš odovzdať iným Slovo, ktoré pozdvihuje padlých, musíš sa ním najprv sám nechať pozdvihnúť. Pred Božou tvárou cez teba vidieť skrz-naskrz. On vidí priamo do najvnútornejšej časti tvojho srdca. To, čo ukrývaš pred ľuďmi, je Jemu úplne zjavné. Chlad, ľahostajnosť a nečistota srdca sú pred Nim rozprestreté a odhalené. Skrze Slovo ti Boh hovorí, ako je to s tebou.

Vravíš, že to ti nedáva istotu. Nie, ale ak pripustíš, že Boh má pravdu a zostaneš stáť pred Jeho tvárou, Boh ti má ešte čo povedať.

Je to Ježišovo Slovo. On stál pred Bohom a bol úplne iný ako ty. Bol čistý. Bol svätý. Bol dobrý. Boh v Ňom našiel zaľúbenie.

Boží milovaný Syn bol pripravený zaujať tvoje miesto. A urobil to. Prevzal všetok hriech, vinu aj súd. Preto sa môžeš pred Neho postaviť. Preto vlastníš všetko, čo má Ježiš.

Sám osebe si nečistý. Ale ak veríš v Ježiša, si novým stvorením. Si vo svojom Zástupcovi a Vykupiteľovi.

Ak sa spoliehaš na Jeho dielo, môžeš zdvihnúť hlavu. Môžeš čeliť Bohu aj ľuďom. Stojíš na večnom, neotrasiteľnom základe Božej spásy, ktorý dodáva odvahu, nech sa deje čokoľvek.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.