Milosť Božia - 20. jún - evs.sk

Zamyslenia

Milosť Božia – 20. jún
20. júna 2024
Play

„Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete.“ List Títovi 2:11 — 12

Túžby našej hriešnej prirodzenosti odporujú Duchu. Prebieha neustály boj. Existuje mnoho kresťanov, ktorí túžili po vykúpení, pretože ich pokúšal svet. Znovu a znovu sa pýtali: Ako sa môžem stať skutočným, živým kresťanom?

Božie slovo dáva odpoveď.

Skutočným, živým kresťanom sa nestaneš prostredníctvom nových rozhodnutí; ani skrze ďalší nový pokus o úplné odovzdanie sa; ani prostredníctvom duchovných cvičení rôzneho druhu.

Je len jedna cesta, ktorá vedie vpred — je to cesta milosti. Kresťana vyučuje Božia milosť. Len ona je schopná vykonať to, čo nič iné nedokáže. To, čo Boh pre teba urobil, ťa robí schopným žiť život, ktorý by si vo svojej vlastnej sile nedokázal.

Zákonníckeho kresťana zasahuje čosi zlovestné. Ak víťazí, tak jeho srdce je ešte sebaistejšie a arogantnejšie. Pod povrchom bujnie závisť, sebectvo a necitlivosť.

Kresťan, ktorý je pod milosťou, je iný. Milosť ho učí hovoriť „nie“ tomu, čo je proti Bohu. Nemyslí si o sebe veľa. Vie, že bez Boha nie je ničím. Ale chváli sa Božou milosťou, ktorá napĺňa celé jeho srdce. Na základe milosti koná tak, ako by inak nekonal. Nie je to niečo, čím by sa mohol chváliť. Ovocie nepatrí jemu, ale Bohu.

Čuduješ sa, že ťa nikdy neunaví počúvať o Ježišovi? Jeho dielo je pre teba chlebom života. Ježiš ako tvoj náhradník je zdrojom všetkého dobrého v živote.

Preto zostaň v Božej pravej milosti. Raduj sa z nej. Dovoľ jej preniknúť do srdca a zahriať ho.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.