Vyvýšený v milosti - 21. jún - evs.sk

Zamyslenia

Vyvýšený v milosti – 21. jún
21. júna 2024
Play

„Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje.“ Žalm 84:12

Niekedy sa hovorí, že žiť z Božej milosti je ponižujúce. A ešte častejšie si to človek len myslí. Ale vtedy sme úplne na scestí.

Milosť v Božom Slove znamená, že nás Boh miluje bez dôvodu. Dáva nám svoju lásku bez toho, aby sme si ju zaslúžili.

Evanjelium je zvesťou o tom, že Boh nám dáva všetko výmenou za nič.

„Božím darom milosti je večný život v Ježišovi Kristovi.“ Dar milosti znamená dar, ktorý dostávame bez toho, aby sme si ho zaslúžili.

Odplatou za hriech je smrť. Hriech nám dáva to, čo si zaslúžime. Ale naopak „Božím darom milosti je večný život v Ježišovi Kristovi.“

S týmto darom súvisí sláva. Sme pred Bohom predstavení, ako keby sme nikdy nezhrešili.

Božia milosť nie je podobná tomu, keď omilosťuje človek. Zločinec môže byť omilostený a oslobodený od trestu. Ale žiaden úrad nemôže zločinca predstaviť tak, ako keby nikdy nezhrešil.

Avšak práve to robí Boh, keď nám dáva svoju milosť. On udeľuje milosť a slávu. Sme ospravedlnení za svoje hriechy a dokonale od nich vyslobodení.

Toto v pravde nie je ponižujúce. Znamená to byť vyvýšený v milosti!

Dá sa vôbec pomyslieť na niečo väčšie a blahoslavenejšie, než na skutočnosť, že vďaka Pánovi Ježišovi stojím skrze vieru v Neho pred Božou tvárou dokonale oslobodený, akoby som nikdy nezhrešil?

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.