Od každého hriechu - 8. september - evs.sk

Zamyslenia

Od každého hriechu – 8. september
8. septembra 2023
Play

„Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.“ 1. list Jánov 1:7

Toto slovo sprevádza Božie dieťa celým životom. Neexistuje deň, kedy ho nepotrebujeme. Hovorí o najväčšej potrebe zo všetkých: byť očistený od hriechu.

Podľa nás je len jedna možnosť, ako to dosiahnuť, a to, že sa môžeme očistiť sami. Po tejto ceste kráčajú milióny ľudí na celom svete. V pozadí svetových náboženstiev vidíme túžbu človeka napraviť svoje cesty, aby mohol byť pred Bohom zbavený viny.

Všetky takéto pokusy sú odsúdené na neúspech. Konať musí niekto iný. A niekto iný to aj urobil. Boží vlastný Syn sa stal telom a krvou. Dal svoju krv ako obeť za hriech a za hriech zaplatil. Preto má moc očistiť nás.

Ježišova krv skutočne očisťuje. Nedáva nám len čiastočnú pomoc. Ak ťa krv očistí, si dokonale čistý. Je ťažké tomu uveriť, keď rozmýšľaš o zväzujúcej moci hriechu. Ale je to pravda. Ježišova krv ťa robí bielym ako sneh.

Sme to my, koho krv očisťuje. Ježiš je Spasiteľom skutočných hriešnikov. Nevedomky dávame voľný priebeh myšlienkam, že sa to týka všetkých okrem mňa. Dokážeme pochopiť, že existuje milosť pre všetkých, ale nepochopiteľné je, že existuje milosť pre mňa. Ale ty si ten, koho krv očisťuje, dokonca aj teba!

Nakoniec hovorí „od každého hriechu“. Možno veríš, že Ježišova krv nás očisťuje od väčšiny hriechov. No nie je to tak. Jeho krv očisťuje od každého hriechu. Neexistuje a ani nebude existovať žiadny hriech, z ktorého by nás Jeho krv nedokázala očistiť. Taká veľká je sila Jeho krvi.

Keď si uveril v krv Baránka, Boh ťa previedol zo smrti do života. Podľa Neho si sa stal dokonale očisteným hriešnikom. Pokiaľ zostávaš vo viere, si biely ako sneh. Musíš sa modliť každý deň, aby Ježišova krv vstúpila do celého tvojho života — do každého kútika a rohu. Vtedy zostávaš v Božej milosti.

V posledný deň života musíš ísť do neba s týmto Slovom ako svojím vlastným. Ježišova krv nás očisťuje od každého hriechu.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.