On je cesta - 16. august - evs.sk

Zamyslenia

On je cesta – 16. august
16. augusta 2023
Play

„… k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení.“ 2. list Tesalonickým 2: 1 0

Bezprostredne pred druhým príchodom Pána Ježiša budú davy ľudí zvedené na scestie. Sila diablových klamstiev sa veľmi zosilní. Satan sa pokúsi zviesť na scestie dokonca aj vyvolených a odpadlíctvo sa veľmi rozšíri.

Prečo?

Lebo ľudia sa už nebudú pýtať, čo je pravda.

Ak je niečo pre človeka pomocou, väčšina ľudí to považuje za dobré. Mnohí kresťania zisťujú, že je ťažké odmietnuť všetko, čo vytvára radosť, pokoj a harmóniu v živote. Ľudia sa nepýtajú, či je učenie pravdivé, ale či funguje.

Takýmto spôsobom je ľahké podkopať Božiu pravdu. Spočiatku sa to deje medzi kresťanskými cirkvami a potom medzi náboženstvami. Ľudia tvrdia, že sme všetci na ceste k tomu istému Bohu, aj keď k Nemu pristupujeme z rôznych strán.

Takéto myšlienky pripravujú cestu pre alianciu medzi všetkými náboženstvami vo vzájomnom uznaní, že v podstate všetci chceme to isté.

Ale to je lož. Je len jedna cesta k Bohu, a tou cestou je Pán Ježiš. On je cesta, pravda i život. Spasenie je jedine skrze vieru v Neho.

Božie dieťa miluje túto pravdu. Je pripravené za to trpieť aj zomrieť. Táto ochota bude podrobená skúške. Sme na ceste do sveta, kde sa všetci zhodnú na falošných postojoch a cieľoch.

Čas antikrista je časom skúšok pre Boží ľud. Je prirodzené mať strach a úzkosť. Nedovoľ, aby sa to stalo, dôveruj Ježišovi. On ťa neopustí. Musíš prijať lásku k pravde. Nezáleží na počte ľudí, ktorí veria tak ako ty. Boh to povedal, a to, čo povedal, stojí pevne.

Buď jedným z mála, ktorí sú verní pravde až do konca. Nebudeš zahanbený. Boh to garantuje.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.