On ukázal, ako by mal kresťan žiť - 4. jún - evs.sk

Zamyslenia

On ukázal, ako by mal kresťan žiť – 4. jún
4. júna 2023
Play

„Keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi.“ 1. list Petra 2:23

Ježiš prišiel, aby nás spasil, ale tiež aby svojím životom ukázal, ako by mal kresťan žiť.

V ničom, s čím sa stretol, nebral zákon do vlastných rúk. Znamená to, že neobhajoval svoje vlastné práva.

S nikým tak nespravodlivo nezaobchádzali ako s Ježišom. Bol kráľom spravodlivosti, no Jeho protivníci tvrdili, že sa rúha. Z nášho pohľadu je jasné, že ich mohol umlčať, no neurobil to. Zveril sa do Božích rúk.

Prečo takto konal?

Ježiš vložil všetko do rúk svojho Otca. Sám nič neriešil. Počas celého života sa neustále modlil k Bohu. Preto Mu aj v najťažších hodinách svojho života mohol všetko zveriť.

Keď ťa Ježiš zachránil, získal si všetky Jeho práva. Stal si sa Božím dieťaťom ako On. Máš výhody, ktoré pramenia z toho, že máš Otca v nebi.

Ježiš si vyhradil právo starať sa o tvoje okolnosti. Preto máš svoj spor prenechať Jemu.

Keď ľudia povstanú proti tebe a škodia ti, máš ísť za svojím nebeským Otcom. On prevezme rozsudok a rozsúdi spravodlivo. Nespravodlivosť nebude mať posledné slovo.

Je pre nás ťažké vložiť všetko do Božej ruky, pretože Boh sám dlho trpel. Môžeme si byť teda istí, že Boh nedovolí, aby prevládla nespravodlivosť?

Môžeme, pretože to povedal vo svojom slove. Ale zároveň musíme pochopiť, že miluje hriešnikov a chce, aby všetci boli spasení. Ježiš sa prihováral za svojich nepriateľov. Robme to aj my! Kráčajme v šľapajach nášho Spasiteľa.

Premýšľajme o tom, že žiadny človek nie je spravodlivý pred Bohom, ani ty ani ja. Každý z nás musí byť spasený milosťou, vierou v Toho, ktorý dal svoj život za hriešnikov.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.