Miesto Krista sme teda poslovia - 5. jún - evs.sk

Zamyslenia

Miesto Krista sme teda poslovia – 5. jún
5. júna 2023
Play

„Miesto Krista sme teda poslovia, ako by (vás) Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ Druhý list apoštola Pavla Korintským 5:20

Keď sme prišli k viere v evanjelium, stávame sa Jeho nástrojmi. Aj keď sa to v prvom rade týka tých, ktorí majú dar zvestovania, predsa svedectvo o Pánovi Ježišovi je vec, ktorá sa týka všetkých kresťanov.

Ak skrze nás hovorí evanjelium, je to sám Pán Ježiš, ktorý hovorí. Sme poslovia namiesto Krista. Pán Ježiš o svojich učeníkoch povedal: „Kto vás počúva, Mňa počúva.“ Keď sa evanjelium skrze nás dostáva k ďalším ľuďom, môžu byť tieto slová povedané aj o nás.

Ak sme nástrojmi evanjelia, tak Boh sám rozpráva a napomína skrze nás. To, čo sa potom deje vo vnútri toho, kto počúva, ak prijíma naše slová, je Pánovo dielo. Sú spôsobené Svätým Duchom, a nie sú dielom človeka.

Týmto spôsobom môže slabý kresťan, ktorý sa sám od seba na nič neodváži, byť nástrojom všemocného Boha a Jeho skutkov pre spásu iných ľudí!

Toto je naše povolanie tu vo svete. Ak sa skrze nás nedostane evanjelium ďalej, nemôžu byť ľudia spasení.

Nič nemôže nahradiť evanjelium. My kresťania sa musíme vložiť do pomoci iným ľuďom a pomáhať im. Musíme sa pokúsiť postarať sa o nich v každej núdzi. Ale nástrojmi na spásu iných sa môžeme stať len skrze Slovo zmierenia, ktoré nám Boh vložil do našich sŕdc.

Buďme v prinášaní evanjelia iným verní Pánovi Ježišovi!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.