Pokoj v Ježišovi - 12. október - evs.sk

Zamyslenia

Pokoj v Ježišovi – 12. október
12. októbra 2022
Play

„Lebo sme sa stali Kristovými účastníkmi, ak podstatu, ktorú sme mali na počiatku, zachovávame pevnú až do konca.“ List Židom 3:14

Nespasený človek zriedka rozmýšľa o Bohu. Ale keď sa blíži smrť, začne sa pýtať, či po smrti niečo existuje. Existuje súd, na ktorý sa musí dostaviť každý? Ako to s ním dopadne, ak by k tomu došlo?

Potom sa snaží nájsť to najlepšie vo svojom živote a rozmýšľa, či to bude stačiť.

Odpoveď v Božom slove hovorí jasne: Nič z teba samého nemôže prejsť testom pred Bohom. Nikto nie je v Božích očiach spravodlivý. Všetci zhrešili.

Preto nemôžeš veriť ničomu, čo je z teba. Ale môžeš počítať s Ježišom. Byť spasený znamená dôverovať Jemu.

Možno si myslíš, že je to príliš jednoduché. Nechápeš, ako to môže stačiť na spasenie, no stačí to. Počítaj s Ježišom a Jeho dielom, nič viac nie je potrebné.

Musíš sa držať tejto jednoduchej dôvery v Ježiša až do posledného dňa.

Veľa kresťanov neprijíma, že táto detinská dôvera v Ježiša je jediným základom spásy v celom kresťanskom živote. Preto vynakladajú celé úsilie, aby boli úspešnými kresťanmi. Keď to znova a znova končí zlyhaním, hrozí depresia.

Keď si bol spasený, Ježišova krv ťa očistila od všetkých hriechov tvojho života bez Boha. Keď si sa stal veriacim, tá istá krv ťa očisťuje od hriechov v živote s Bohom.

Tvoj kresťanský život ťa obviňuje a súdi, ale Ježiš to nerobí. Všetko prikrýva svojou vzácnou krvou. Neexistuje nič, čoho by sa nedotkol svojou milosťou.

Preto si zachránený od hriechu, ktorý ťa odsudzuje. Nemôžeš nájsť ani žiadne skutky, ktoré by ťa zachránili. Môžeš však v pokoji odpočívať, ak sa spoliehaš na Ježiša. On je tvoj Spasiteľ.

Dôvera v Neho ťa oslobodí od seba samého a privedie k Nemu. Keď sa ozve pocit viny, súdu a strachu, drž sa Jeho Slova. Búrka sa utíši. Máš pokoj v Ježišovi. Zostávaš v Ňom.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.