Spoločná snaha - 13. október - evs.sk

Zamyslenia

Spoločná snaha – 13. október
13. októbra 2022
Play

„Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy!“ Mk 2:5

Chceli len dostať svojho priateľa k Ježišovi. Bol ochrnutý a potreboval Pánov fyzický dotyk. No nemohli sa dostať ani do domu, v ktorom bol Ježiš, pretože ho ľudia úplne zaplnili. Radšej ho teda spustili cez strechu.

V prvom storočí mali domy v Kafarnaume plochú strechu, ku ktorej viedlo vonkajšie schodisko. Preto štyria muži vyšli na strechu domu, v ktorom bol Ježiš, a začali sa cez ňu prebíjať.

Len si to predstavte – Ježiš vo vnútri hovorí, poslucháči počúvajú každé slovo. Zrazu na zem spadne hrudka špiny, po nej ďalšia a ďalšia. Onedlho zažiaria lúče svetla a potom pred Ježiša pomaly klesne muž na lôžku.

Keď Ježiš videl vieru jeho priateľov, povedal mužovi: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy!“ (Mk 2:5)

Páči sa mi, ako títo štyria spolupracovali. Ak chceme vidieť, ako ľudia prichádzajú k Ježišovi, musíme spolupracovať s inými veriacimi. Keď sa spoločne namáhame, urobíme oveľa viac. Spolu sme oveľa silnejší, ako keď sme sami.

Napríklad keď bol Peter vo väzení, pretože kázal evanjelium, Biblia nám hovorí, že „cirkevný zbor sa horlivo modlil k Bohu za neho“ (Sk 12:5).

Je to sila, keď sa spolu modlíme. Ježiš povedal: „ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 18:19) Povedal tiež: „Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“ (verš 20)

Ak chceme priviesť priateľov k Ježišovi, musíme sa spolu modliť a pracovať.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.