Súčasťou rodiny - 26. júl - evs.sk

Zamyslenia

Súčasťou rodiny – 26. júl
26. júla 2020

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov.  Kto nemiluje brata, zostáva v smrti.“ (1J 3:14)

Pastor J. Vernon McGee raz povedal, že jediné cvičenie, ktoré niektorí kresťania praktizujú, je kritizovanie ostatných a unáhlené vytváranie záverov.

Keď vidím, ako medzi sebou kresťania bojujú, a čo je horšie, ako ich rozdeľujú teologické maličkosti či dokonca štýl služby, skľučuje ma to.

Všimni si, že keď nás Ježiš učil modliť sa: „Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje…“ použil slovo náš. Ježiš nás učí rodinnú modlitbu, ktorú Bohu predkladáme spolu s ostatnými veriacimi. V momente, ako sa staneš kresťanom, sa automaticky stávaš súčasťou Božej rodiny. Volá sa cirkev. Sme bratia a sestry v Kristovi.

V troch dojemných starozmluvných spovedných modlitbách − Ezdráš 9, Nehemiáš 9 a Daniel 9 – používajú autori často zámeno my. Ezdráš, Nehemiáš a Daniel nemali podiel na hriechoch, ktoré vyznávali, no všetci sa stotožnili s ľuďmi, za ktorých sa modlili. V podstate hovorili: „Pane, zhrešili sme proti Tebe. Spáchali sme toto zlo. Sme v tom všetci spolu.“

Pavol adresoval toto napomenutie Galaťanom: „Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono:  Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom nezničili.“ (G 5:14-15) Nemali by sme sa medzi sebou hrýzť. Mali by sme sa milovať a odpúšťať si.

Niektorí ľudia sú milí a sympatickí. Niečo sa nám na nich páči, a tak je jednoduché ich milovať. Avšak nie všetci ľudia sú takí. Existujú aj hádaví a mrzutí ľudia, z ktorých sme akurát podráždení. Ak sú súčasťou cirkvi, potom sú to tiež naši bratia a sestry a my ich máme milovať. Ak nemilujeme nepríjemných ľudí, čo potom naozaj vieme o Božej láske?

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.