Podľa tvojho slova - 30. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Podľa tvojho slova – 30. apríl
30. apríla 2019

„Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej.“ (L 1:38)

Mnohokrát premýšľame, aká je Božia vôľa pre naše životy. Ja však navrhujem, aby sme Bohu jednoducho vyznali: „Pane, som ochotný/á počúvať Ťa, aj keď úplne nerozumiem tomu, čo odo mňa žiadaš.“ Presne to urobila aj Mária. Nerozumela všetkému, čo jej Gabriel povedal, no počúvla. Urobila skok viery. Boh hľadá takýto postoj u svojich služobníkov, hľadá vieru a poslušnosť, akú majú deti.

Biblia nás usmerňuje v spoznávaní Božej vôle:

„Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (R 12:1-2)

Všimnite si, že táto pasáž začína prosbou, aby sme vydávali naše telá Bohu. Nehovorí: „Najprv zistite, aká je Božie vôľa, a potom sa rozhodnite, či budete počúvať.“ Máme sa rozhodnúť pre Boha, urobiť záväzok. Nedovoľme svetu, aby nás vtlačil do svojej vlastnej formy. Dovoľme Bohu, aby preformoval naše mysle tak, aby sme svetu prakticky dokázali, že Boží plán pre život človeka je dobrý.

Najprv sa rozhodni pre Pána, potom spoznáš Jeho vôľu. Nikdy by sme sa nemali báť odovzdať neznámu budúcnosť Bohu, ktorého poznáme. Podmienkou osvietenej mysle je srdce podriadené Pánovi.

Možno nepoznáme Božiu vôľu len preto, že sme Mu ešte nepovedali: „Prijímam Tvoju vôľu a počúvnem Ťa.“ Už si Mu to povedal?

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.