Rodičia - 4. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Rodičia – 4. apríl
4. apríla 2024
Play

„Syn môj, zachovávaj prikázanie svojho otca a nepohŕdaj poúčaním svojej matky.“ Príslovia 6:20

Keď rodičia zostarnú, ich sily ubúdajú. Človeku sa zdá, že sú opatrnejší.

Nekráčajú s dobou tak ako predtým. Myslia si, že všetky staré veci sú dobré.

Mladý človek má v sebe veľa energie. Nové veci ho fascinujú, preto sú mnohí mladí podráždení z názorov a postojov staršej generácie. Tento postoj preniká aj do kresťanských kruhov.

Ak neprikladáš význam dobrým radám svojich rodičov, hrešíš proti Bohu. A hriech ničí požehnanie.

Mnohí ľudia zblúdili od Ježiša, lebo odmietli varovanie. Rodičia videli, že sa ich deti vyvíjajú nebezpečným smerom. Snažili sa to povedať, no jasne cítili, že si to majú nechať pre seba. Postoj ich detí ich umlčal.

Dnes mnohí ľudia nepočúvajú, čo im hovorí otec alebo matka. Ak hovoria o opatrnom zaobchádzaní s financiami, nik ich nepočúva. Mnohí mladí si myslia, že najodvážnejší bude mať najväčší zisk. Môžu to chápať tak, že rady rodičov ich obmedzujú.

Mladý má niečo, čo starší človek nemá. Ale starší má niečo, čo nemá mladý, a to je múdrosť. Nemusíš mať všetky skúsenosti. Ak budeš počúvať slová starších, môžeš svoj život zachovať pri Bohu a uniknúť tak mnohej bolesti a nešťastiu.

Je dobré modliť sa k Bohu o milosť učiť sa od iných. Vyžaduje si to pokoru. Ak si myslíš, že si inteligentnejší, samozrejme pôjdeš vždy vlastnou cestou, a tá k požehnaniu nevedie.

Časť toho, čo ti hovoria rodičia, nemajú z vlastnej hlavy. Prijali to od svojich rodičov. Prijmi to. Vedie ťa to k požehnaniu a získaš múdrosť, ktorú môžeš posunúť ďalším.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.