Sebectvo - 7. júl - evs.sk

Zamyslenia

Sebectvo – 7. júl
7. júla 2021
Play

„Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! – Ak si Syn Boží, zhoď sa; – Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať.“ Evanjelium podľa Matúša 4:3,6,9

V prvom z týchto troch pokušení sa satan pretvaruje, že chce Pánovi Ježišovi pomôcť, aby sa ukázal vo svojej moci. Zároveň by si pomohol z hladovania po štyridsiatich dňoch pôstu. Veď je dosť mocný na to, aby si premenil kamene na chleby. Ale v skutočnosti je to pokúšanie k „samostatnosti“. Pán Ježiš je navádzaný k tomu, aby sa postaral sám o seba namiesto toho, aby bol závislý od svojho nebeského Otca a Jeho Slova. V druhom pokušení sa diabol pretvaruje, že chce Pánovi Ježišovi pomôcť, aby bol uznaný ako Mesiáš, keď sa zhodí z okraja chrámu a z miesta, kde sa zjavil Izraelu Boh. Ale v skutočnosti je to pokušením k „sebapresadzovaniu“. Satan chcel, aby Pán Ježiš pokúšal Otca tým, že zoberie riešenie situácie do vlastných rúk a nepôjde cestou, po ktorej Ho vedie Otec. Po tretie je Pán Ježiš pokúšaný k tomu, aby mal vplyv a moc nad všetkými ľuďmi a mal z toho vlastné výhody. Cena, ktorú za to má zaplatiť, je uznať satana. Ak spojíme tieto tri pokušenia dokopy: ’nezávislosť’, ’sebapresadzovanie’ a ’moc nad všetkými ľuďmi kvôli vlastným výhodám’, máme jasné načrtnutie toho, čím je hriech. Pán Ježiš bol pokúšaný práve k tomu, čo je základným hriechom ľudstva: k sebectvu! Z toho vychádzajú všetky hriechy. Sebapresadzovanie voči iným ľuďom plodí egoizmus. Sebapresadzovanie voči Bohu plodí bezbožnosť, závisť, nenávisť, vojnu, utláčanie, samospravodlivosť, vlastné náboženstvo a mnoho iného, čo vychádza zo sebectva. Sebapresadzovanie bolo zasiate do ľudskej prirodzenosti skrze prvé pokušenie a prvý hriech. Skrze sebectvo vládne satan nad ľudstvom. K tomuto bol pokúšaný aj Pán Ježiš. On však nad tým zvíťazil!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.