fbpx

Zamyslenia

Každodenné Biblické zamyslenia

Iný Radca – 23. jún

“A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky, – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nezná. Vy Ho znáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.”...

prečítajte si viac

Komôrka – 15. jún

“…modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.” Evanjelium podľa Matúša 6:6 Pán Ježiš hovorí, že keď vojdeme do svojej komôrky, stretneme tam...

prečítajte si viac

Modlitba – 11. jún

“Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.” Evanjelium podľa Matúša 6:6 Pán...

prečítajte si viac

Veľkňaz -3. jún

„Pretože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pridŕžajme sa vyznania.“ List Židom 4:14 Môžem sa taký, aký som, považovať za kresťana? Ten, kto je z pravdy a Božie...

prečítajte si viac

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.