Smrť zákonu - 25. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Smrť zákonu – 25. apríl
25. apríla 2022
Play

Práve tak, bratia moji, aj vy ste umreli zákonu skrze telo Kristovo, aby ste náležali inému, Tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu.“ List Rímskym 7:4

Rozhodujúce je, že ty vo viere prijímaš spásu. Ako kresťan utrpíš v živote veľké straty, lebo prinášaš ovocie, ktoré vedie k smrti! Nežiješ trvale vo viere, že si zomrel zákonu. Keď to nerobíš, pravá chvála zmizne z tvojho života. Obviňovanie zákona ťa ovládne. Po celý čas zákon upriamuje tvoju pozornosť na fakt, že nie si tým, kým by si mal byť. Nečítaš si dostatočne Bibliu, nemodlíš sa dostatočne, tvoje svedectvo je nedostatočné a dostatočne sa nestaráš o iných. V celom tvojom živote sú obviňujúce slová: to nestačí.

A je to pravda. Čokoľvek robíš, nie je to dostatočné. Pokiaľ sa zaoberáš zákonom so všetkými jeho príkazmi a predpismi, si pod prekliatím zákona.

Ako môžeš byť hluchý voči evanjeliu? Pán Ježiš ťa zachránil. Budeš sa vyhýbať obviňujúcim slovám rozsudku, že si neurobil dosť. Keď Pán Ježiš zomrel, ty si zomrel zákonu. Ak tvoje srdce lipne na Ňom, už viac nie si viazaný zákonom. Patríš inému, teda Tomu, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre teba.

Namiesto utrpenia a vzdychania pod hroznými slovami „to nestačí“ smieš od radosti volať „navždy stačí“. Mal by si vedieť, že tieto slová sú napísané cez celý tvoj život.

To Ježiš ich tam napísal svojou krvou. A čo napísal, to nikto nemôže zmazať.

Ako mohol Ježiš napísať „naveky stačí“ naprieč celým tvojím životom? Môže tak urobiť, lebo Mu patríš. A nemuseli ste spísať žiadnu manželskú zmluvu ohľadom majetku. Pretože celé bohatstvo Pána Ježiša patrí tebe. A to je viac, ako treba na vyváženie tvojich hriechov.

Patríš Jemu.

Toto ťa charakterizuje v prvom rade. Toto sa musí povedať, aj keď už všetko ostatné bolo povedané. Ježiš ťa obklopuje — predtým aj potom.

Si oslobodený od zákona. Patríš len Ježišovi. On je pre teba všetkým a ty si všetkým pre Neho.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.