Ži život podľa Neho - 26. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Ži život podľa Neho – 26. apríl
26. apríla 2022
Play

On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.“ (L 11:28)

Niekedy si ľudia myslia, že ak budú žiť v poslušnosti Božiemu slovu, budú sa mať mizerne. Vravia: „Hriešnici si užívajú všetku zábavu. Robia všetky cool veci. Môžu robiť čokoľvek, čo chcú.“

Zažívajú však hriešnici viac zábavy? V hriechu je chvíľková zábava. Inak by sme nehrešili, však? Na druhej strane, trest za hriech je brutálny. Niekedy smrteľný, ako sa približuje v tvojom živote, a ty čelíš jeho dôsledkom.

„On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.“ Ak budeme zachovávať Božie slovo, budeme šťastní.

Keď Izraelčania počuli Boha prehovárať k nim cez Ezdráša, uvedomili si, že prehliadali niečo, čo im Písmo prikazovalo robiť. Preto teraz poslúchli Božie slovo. Výsledok ich poslušnosti bola veľká radosť: „Tak si zhotovil stánky celý zbor tých, čo sa vrátili zo zajatia; tak bývali v stánkoch. Od čias Józuu, syna Núnovho, totiž Izraelci tak nerobili po onen deň. Radosť z toho bola veľmi veľká.“ (Neh 8:17)

Šťastný život môžeš žiť bez hriechu. Môžeš mať šťastný život bez predmanželského sexu, drog, alkoholu či sebectva. Záleží na tebe. Boh chce pre teba dobré veci, ty však potrebuješ pochopiť Jeho slovo. Potrebuješ prísť k Jeho slovu a tešiť sa z neho rovnako, ako sa mu potrebuješ aj podriadiť. Slovo je tu pre teba, aby si si ho vychutnával, alebo odmietol.

Boh sa nesnaží tvoj život zničiť. Chce ho požehnať a naplniť. Svoj život však musíš žiť podľa Neho.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.