Súženie na úžitok - 16. november - evs.sk

Zamyslenia

Súženie na úžitok – 16. november
16. novembra 2022
Play

„Či sme totiž súžení (súžení sme) na vaše potešenie a spasenie…“ 2. list Korintským 1:6

Ak nevidíme utrpenie vo svetle Božieho slova, často sa nám bude zdať zbytočné. Ale všetko sa zmení, keď nám Pán zjaví pravdu.

Keď kresťan trpí, môže to byť preto, aby sa iným dostalo útechy a boli zachránení.

Ako je to možné?

Premýšľaj o svojich skúsenostiach! Často práve kresťania, ktorí ťažko trpia, vydávajú najsilnejšie svedectvo o dôvere a istote v Hospodinovi! Naučili ťa poznávať bohatstvo v Ježišovi. Skrze nich Boh ukázal, že Božie dieťa stavia svoj život na večnom základe. V slabom a zlomenom kresťanovi si spoznal spasiteľskú ruku všemohúceho Boha, ktorá ťa pevne drží vo všetkých trápeniach. Nezapôsobí na teba čítanie o kresťanoch, ktorí sú uväznení kvôli Božiemu slovu? Niektorí z nich sú vystavení mučeniu. Ich utrpenie nám ukazuje, že mučeníctvo nie je romantika. Je to absolútna hrôza a niečo strašné, ale zároveň je to spoločenstvo s Ježišom v Jeho utrpení.

Mnohí trpiaci bratia a sestry sú svedectvom, že stojí za to pre Ježiša nielen žiť, ale aj trpieť a zomrieť.

Spolu s utrpením prichádzajú aj pochybnosti. Prenasledovanie, ťažkosti, strach a choroba útočia na myšlienky a myseľ. Boh cez to vedie niektoré svoje deti, aby sa ďalším dostalo pomoci. Pavol hovorí: „Či sme totiž súžení (súžení sme) na vaše potešenie a spasenie.“

Keď vážna choroba vrhá tmavý tieň na domácnosť, je to pre každého náročné. Mladí ľudia sú povolaní k spáse a mnohí starší sú vedení do intenzívnejšieho vzťahu s Pánom. Keď Boh pracuje v hĺbke života, všetko povrchné musí ustúpiť.

Je ťažké trpieť. Utrpenie má veľa tmavých a ťažkých chvíľ. Ale nikdy nie je zbytočné. Rozmýšľaj o tom, keď si práve v peci trápenia! Si nástrojom v Pánovej ruke — použiteľným a užitočným. Nech je v tom dnes tvoja istota.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.