Svätá smelosť - 5. jún - evs.sk

Zamyslenia

Svätá smelosť – 5. jún
5. júna 2022
Play

„A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom Svätým a smelo hovorili slovo Božie.“ Skutky apoštolov 4:31

Niekedy počujem ľudí vravieť: „Potrebujeme ďalšie Letnice.“ Nie, tie prvé boli viac než postačujúce. Ale môže sa aj nám dnes stať to, čo sa stalo im? Odpoveď je: áno aj nie. Nikde inde v Biblii nečítame o prudkom vetre a zostúpení Ducha v podobe plameňa na ľudí. No v Skutkoch často čítame o tom, ako Duch Svätý veriacich naplnil, hovoril k nim a používal ich.

Moc, ktorú dal Duch Svätý cirkvi 1. storočia počas Letníc, je dnes k dispozícii pre cirkev 21. storočia. Moc, ktorú vtedy dostali, je teraz dostupná pre nás.

Duch Svätý napĺňal veriacich 1. storočia znovu a znovu a znovu. Čítame o Petrovi pri Krásnej bráne, ako ho Duch Svätý viedol, aby zodvihol chromého muža na nohy. Potom čítame, ako ho Pán naplnil Duchom Svätým a on vyznal, že Ježiš je Mesiáš.

Tá istá moc zostúpila na Pavla, keď sa snažil kázať evanjelium vládcovi a čarodejník mu odporoval. A Biblia nám v Skutkoch, v kapitole 13 hovorí, že sa Pavol naplnený Duchom Svätým obrátil na tohto muža a napomenul ho. Chcelo to smelosť od Boha.

Keď veriaci hlásali evanjelium a prikázali im, aby prestali, modlili sa za ešte väčšiu smelosť, aby ho ďalej ohlasovali. A po tejto modlitbe v Sk 4:31 sa zatriasla budova, v ktorej boli zhromaždení, a ich všetkých naplnil Duch Svätý a odvážne hlásali Božie posolstvo.

Ak sa niekedy bojíš prehovoriť o svojej viere, ak ti niekto oponuje alebo ťa ako kresťana vysmieva, potom si kandidát na naplnenie Duchom Svätým.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.