Svedectvo viery - 28. október - evs.sk

Zamyslenia

Svedectvo viery – 28. október
28. októbra 2022
Play

„Vy ste moji svedkovia — znie výrok Hospodinov.“ Izaiáš 43:10

Kresťan svedčí životom, slovami a skutkami. Diabol sa sústreďuje na to, aby každého svedka umlčal.

Najsilnejšie svedectvo je svedectvo viery. Život viery zjavne patrí do neviditeľného sveta. Nemôžeme si navzájom skúmať srdcia. Avšak viera necháva na človeku svoju pečať. Nadobúdame zreteľný pocit, na čom záleží. V životnej kríze je jasne vidieť, čo nás drží.

Preto budeš v prvom rade a hlavne tým, čím si. Si hriešnik, ktorý je zachránený jedine milosťou. Nič z teba samého ti nezaručí bezpečie. Nemáš čo vystaviť. Preto si stál mlčky pred Bohom. Jediné, čo si mohol urobiť, bolo žiadať o milosť pre strateného hriešnika.

Pán ťa neposlal preč. Nechal ťa stáť pred svojím trónom. Zamenil trón súdu za trón milosti.

Aj keď si vyrastal ako kresťan, nikdy si sa nedostal ďalej, ako k záchrane jedine milosťou. Ak by ťa Boh nezachránil milosťou, nebo by nikdy nemohlo byť tvoje. Ale poznáš Božie srdce, neopustí chudobných v duchu. Milosť nie je vyčerpaná, obnovuje sa každého rána.

Preto piješ každý deň z prameňa živej vody. Znovu si privlastňuješ Ježiša. Keď k tebe prichádza cez Slovo, prijímaš Ho s radosťou.

Ak takto žiješ s Ježišom, tak potom Boží pokoj je tajomstvom tvojho života. Máš pokoj s Bohom, lebo si ospravedlnený vierou. Hospodin ti denne dáva pokoj, ktorý je spojený s modlitbou. Na Neho uvaľuješ svoje starosti, lebo vieš, že sa o ne stará. Postará sa aj o teba a prinesie skrze teba svoje kráľovstvo.

Vy ste moji svedkovia, hovorí Pán. Tieto slová prvýkrát zneli ľuďom, ktorí museli prejsť púšťou. Svojou chôdzou boli svedkami.

Si na ceste do neba. Pán prelomil okovy hriechu. Vyviedol ťa do nádhernej slobody milosti. Keď kráčaš k nebu, si Jeho svedkom.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.