Ty si Kristus, Syn Boha živého - 23. február - evs.sk

Zamyslenia

Ty si Kristus, Syn Boha živého – 23. február
23. februára 2022
Play

„Odvetil Šimon Peter: Ty si Kristus, Syn Boha živého. Odpovedal mu Ježiš: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.“ Evanjelium podľa Matúša 16:16-17

Keď sa Pán Ježiš opýtal učeníkov, kým je, vtedy vyznal Peter za seba aj za ostatných: „Ty si Kristus, Syn Boha živého.“

Pán Ježiš samozrejme vedel, za koho Ho učeníci pokladajú. Ale pýtal sa aj tak. Chcel, aby sa učeníci jasne vyjadrili o tom, čo s Ním prežili, a k akému poznatku dospeli.

Vtedy sa Peter jasne a vedome vyjadruje, že Ježiš nie je len Kristus – Mesiáš, ale aj Boží Syn. A nie je to len Peter, kto dospel k tomuto záveru. Týka sa to všetkých. (Mt 16:18)

Potom ich Pán Ježiš požehnáva. Toto vyznanie ’nevydolovali’ len tak sami zo seba. Boh z neba im zjavil, kým Pán Ježiš v skutočnosti je: „…nik nevie, kto je Syn, len Otec,“ hovorí Pán Ježiš.

Mnoho ľudí si myslí, že je jednoduché spoznať Pána Ježiša. Ktokoľvek si o Ňom môže vyhľadať informácie. Môžeme o Ňom čítať ako o ktorejkoľvek historickej postave. Ale poznať Pána Ježiša, to v skutočnosti sami od seba nedokážeme!

Nikto nemôže sám od seba poznať Pána Ježiša. Je len jeden, ktorý Ho pozná – Otec v nebi.

Ak máme poznať Pána Ježiša, musí nám Ho zjaviť náš nebeský Otec. Tak, ako nemôžeme poznať Otca bez toho, aby nám to nezjavil Pán Ježiš, nemôžeme poznať Pána Ježiša, ak nám to nezjavil Otec.

Toto zažili učeníci. Také zjavenie dostáva aj každý človek, ktorý sa obracia k Pánovi Ježišovi, aby prijal Jeho a spásu, ktorú prináša.

Toto je to nové narodenie. Boh nám skrze svojho Svätého Ducha zjavuje, kým Pán Ježiš v skutočnosti je.

Vtedy máme večný život!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.