Dve slová, ktoré potrebuje každé manželstvo - 1. apríl - evs.sk

„Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene; i budú dvaja jedno telo.“ (Ef 5:31)

Aby bol manželský vzťah plný života a bol silný, musia byť v hre vždy dve veľmi dôležité slová: opustiť a primknúť sa. Zmysel a zámer manželstva môžeme zhrnúť týmito dvomi slovami.

Prvá kniha Mojžišova nás v 2:24 nabáda: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.“ Mimo manželského vzťahu je najbližší vzťah stanovený nasledovnými slovami: „muž opustí svojho otca i svoju matku.“ Preto ak je nevyhnutné opustiť svojho otca a matku, potom musíš všetky druhotné väzby prerušiť, zmeniť alebo zanechať.

Úspešné manželstvo začína opustením − opustením všetkých druhotných vzťahov. Nevysvetľuj si to zle. Nevravím, že keď budeš v manželstve, nemal by si mať iné vzťahy. Stále si dieťa svojich rodičov. Stále si súrodenec. Avšak keď vstúpiš do manželstva, objaví sa nový vzťah a nová rodina. Tá rodina by sa pre teba mala stať prioritou číslo jeden.

To znamená, že ostatným vzťahom budeš prikladať menšiu dôležitosť. Hlavná zodpovednosť manžela je voči svojej manželke. Hlavná zodpovednosť manželky je voči svojmu manželovi. Áno, vždy si vážiš svojich rodičov, no je tu opustenie, ktoré musí nastať.

Primknúť sa znamená spojiť sa. Napovedá to o odhodlanom konaní. Na primknutí nie je nič pasívne. Je to ako lezenie po skalách. Pevne sa držíš. Priliehaš ku skale. Tak by malo vyzerať tvoje manželstvo. Pevne sa držíte jeden druhého. Navzájom ste si oddaní. Neznamená to, že ste prilepení jeden na druhého, no znamená to, že na sebe lipnete.

Tvoj najdôležitejší vzťah je vzťah s tvojím životným partnerom. Najprv opustíš. Potom sa primkneš. A ak to neurobíš, uškodí to tvojmu manželstvu.

https://www.harvest.org