Sleduj výhru - 1. január - evs.sk

„Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.“ 2Tim 4:7

V gréckych hrách by rozhodca stál na cieľovej čiare a držal by vavrínové listy. To bola cena pre víťaza. Ak by sa bežec dostal do posledného úseku, vyčerpaný a neschopný zdolať ho, zahliadol by cenu v rukách rozhodcu a tej chvíli by zaúčinkoval nový príval energie.

Toto je obraz, ktorý nachádzame v Liste Židom, v 12. kapitole, v 1. – 2. verši: „Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery…“

Hľaďme na Ježiša… To nás udržiava v pohybe. V duchovných pretekoch môžeme stratiť chuť bežať. Ľudia nás nechajú v kaši. Sklamú nás. Neocenia našu usilovnosť. Nevidia našu snahu. Nevidia naše skutočné motívy. Kritizujú nás. My však povieme: „Nebežím pre vás. Bežím pre Pána a budem v tom pokračovať.“

Musíme hľadieť na Ježiša. Naša cena je veniec spravodlivosti, ktorý nám dá. To je dôvod, prečo žijeme naše kresťanské životy. To je dôvod, prečo sa snažíme pre Neho získať ľudí. Nie je to kvôli potlesku. Nie je to kvôli zlej povesti. Robíme to preto, aby sme Ho v ten posledný deň počuli povedať: „Správne, dobrý a verný sluha!“

Ak by bol dnešok tvoj posledný deň na Zemi, mohol by si s apoštolom Pavlom vyznať: „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.“ (2Tim 4:7) Ľutoval by si niečo?

https://www.harvest.org