Otázka pre mužov v manželstve - 10. apríl - evs.sk

„Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života,  aby vaše modlitby neboli daromné.“ (1Pt 3:7)

Muži, dovoľte mi, aby som sa vás opýtal jednu otázku. Už ste sa niekedy zamýšľali nad tým, prečo sa niekedy zdá, že vaše modlitby idú do vzduchoprázdna? Je možné, že si si neuctil svoju manželku tak, ako si mal, a to skutočne narušilo tvoj modlitebný život? Biblia nám vraví, že sa to môže stať. Prvý list Petra nás v tretej kapitole upozorňuje: „Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života.“

Peter vravel, že potrebuješ rozumieť tomu, ako dôležitá je tvoja manželka. Ak tomu nerozumieš, ak s ňou nie si spojený, tak ako by si mal, potom budú tvoje modlitby pozastavené.

Som presvedčený, že sú to práve muži, ktorí majú v rukách kľúč k úspešnému manželstvu. Prečo som vyzdvihol mužov? Pretože Boh ich povolal, aby boli v domácnosti duchovnými vodcami. Boh povolal mužov, aby boli iniciátormi. Čo je úlohou mužov? Majú milovať svoje manželky ako Kristus miluje cirkev. Prečo cirkev miluje Krista? Pretože On ju miloval ako prvý.

Manželkina úcta a podriadenie prichádza ako odpoveď na manželovo milujúce a slúžiace vodcovstvo. Rovnako ako sa my stávame kresťanmi, pretože Ježiš si nás získal svojou nehynúcou, nekonečnou láskou, tak si aj manžel môže získať svoju manželku tým, ako ju miluje a slúži jej.

Bohužiaľ, v príliš mnohých vzťahoch manžel nie je duchovným vodcom. Duchovným vodcom v domácnosti je totiž často manželka. Muž je prinajlepšom pasívny a pri najhoršom niekedy nepriateľský. Muži, buďte vodcami, ktorými vás Boh povolal byť!

https://www.harvest.org