Je čas náležite sa obliecť - 11. máj - evs.sk

„Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.“ (Ef 6:13)

Zistil som, že Boh pre mňa otvoril jedny z najväčších dverí pre šírenie evanjelia vtedy, keď som to najmenej čakal. Tieto príležitosti k nám prídu, keď budeme vonku robiť to, čo máme na práci, nech je to čokoľvek. Možno budeme tankovať benzín alebo sa budeme nachádzať v potravinách. Možno budeme vedľa niekoho sedieť v lietadle. Zrazu sa z krátkeho rozhovoru stanú otvorené dvere pre šírenie evanjelia.

Kedy naposledy si vykročil zo svojej komfortnej zóny, aby si s niekým hovoril o evanjeliu? Kedy naposledy si sa menovite modlil za neveriaceho, aby on či ona spoznali Krista? Kedy naposledy si niekoho priviedol do cirkvi, aby počul evanjelium?

Hovorí sa, že 95 % všetkých kresťanov nikdy nepriviedlo ďalšieho človeka ku Kristovi. V akej skupine sa nachádzaš ty? Patríš medzi 5 %, ktorí to už reálne urobili alebo spadáš do kategórie 95 % kresťanov, ktorí to ešte nikdy neurobili − a dokonca sa o to ani nikdy nepokúsili?

Podľa môjho názoru je problémom súčasnej doby to, že mnoho kresťanov nerozumie základnému posolstvu evanjelia. Samozrejme, to je to prvoradé. Neveriaci potrebujú počuť evanjelium, no niekedy si myslím, že my kresťania potrebujeme, aby nás niekto evanjeliu vyučoval.

Akýkoľvek test základného posolstva evanjelia rýchlo odhalí, že Ježiš Kristus je jediná cesta ku vzťahu s Bohom. To je evanjelium.

Boh si ťa chce použiť. Je čas uvedomiť si, že si vojak, ktorý podlieha príkazom. Je čas náležite sa obliecť. Každá časť brnenia je dôležitá, pretože duchovný boj zúri. Potrebujeme sa Boha pýtať, kam chce, aby sme išli, a čo chce, aby sme robili.

https://www.harvest.org