Zneužívanie Božieho mena - 12. február - evs.sk

„… aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.“

(F 2:10-11)

Záleží ti na svojej povesti? Páči sa ti, keď ťa ľudia ohovárajú alebo o tebe hovoria veci, ktoré nie sú pravda? Už sa ti to niekedy stalo? Mne sa to stalo. Nikoho to neteší. Svoje meno si chceme chrániť. Biblia učí, že dobré meno je vzácnejšie než veľké bohatstvo (pozri Príslovia 22:1).

Aj Bohu záleží na svojom mene. Tretie Božie prikázanie nás učí: „Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!“ (2M 20:7)

Ako ľudia berú Božie meno nadarmo? Jeden zrejmý spôsob je nadávanie. Je zaujímavé, ako často ľudia týmto spôsobom používajú meno Ježiša Krista. Dokonca neveriaci, vo svojom duchovne otupenom stave vedia, že meno Ježiša Krista je iné, že je na ňom niečo mocné, hoci ho zneužívajú.

Ďalší spôsob, ktorým ľudia berú meno Božie nadarmo, je, keď povedia: „Prisahám Bohu.“ Prečo to hovoria? Možno ich slovo nie je spoľahlivé, takže si myslia, že musia prisahať. Spomínaš si na frázu držať sa svojho slova? Ak niekto povedal, že niečo urobí, znamenalo to, že to urobí. A čo keď sa dvaja ľudia zaviažu jeden druhému v manželstve? A čo dodržanie týchto sľubov? Keď musíme prisahať Bohu, ukazuje to, že niečo nie je v poriadku. Naše slovo by malo stačiť.

Myslím si, že najhorší spôsob ako môžeme brať meno Božie nadarmo, je, keď hovoríme jednu vec a robíme druhú, čo je pokrytectvo. Ježiš povedal: „Čo ma oslovujete: Pane, Pane! a nečiníte, čo hovorím?“ (L 6:46) Pokrytectvo v cirkvi je oveľa horšie ako nadávanie na uliciach.

https://www.harvest.org