Odkaz pre slobodných kresťanov - 13. apríl - evs.sk

„Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi,  lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou?“ (2K 6:14)

Ako pastor sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi hovoria, že vo svojom manželstve nie sú šťastní, pretože ich partner nie je kresťan.

Keď sa ich opýtam, prečo sa zosobášili s neveriacim človekom, povedia niečo v tomto zmysle: „Keď sme sa brali, povedal mi, že je kresťan.“

Moja otázka je nasledovná: Existujú o tom nejaké dôkazy? Len preto, že niekto vyhlási, že je kresťan, neznamená to, že kresťanom aj je.

Ak si slobodný kresťan, to, čo nechceš urobiť, je dať sa dokopy s neveriacim človekom. Prečo? Pretože Biblia nás v Druhom liste Korintským 6:14 napomína: „Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi,  lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou?“ Vo väčšine prípadov neveriaci stiahne veriaceho človeka dole, nie naopak. Z tohto dôvodu je to pasca, ktorej by sme sa mali vyhýbať.

Byť slobodným človekom má svoje výhody, ale tiež nevýhody. V Prvom liste Korintským, v siedmej kapitole vidíme nasledovné:  „… Neženatý stará sa o veci Pánove, ako by sa páčil Pánovi; ale ženatý stará sa o veci sveta, ako by sa páčil žene, a je rozpoltený.“ (v. 32-34)

Pavol nehovorí, že byť v manželstve je zlé. Vraví však, že ak si v manželstve, okrem seba musíš myslieť na niekoho ďalšieho.

To neznamená, že stále nemôžeš robiť Pánovi radosť, no znamená to, že vo svojom živote budeš mať obmedzenia, ktoré si predtým nemal. Keď si nezadaný, si mobilný. A v mnohých smeroch slobodný. Využi svoju mobilitu na Božiu slávu. Využi svoj čas na to, aby si mu slúžil a bol mu bližšie. A modli sa za múdrosť pre toho správneho človeka a ten správny čas.

https://www.harvest.org