Boh ťa utvoril - 14. apríl - evs.sk

„Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu…“ (Iz 40:31)

Žiť znovuzrodený život s Kristom vo svojom vnútri, ktorý ma uschopňuje žiť ho, je radostná skúsenosť. Ako sa tak muž premával na svojom Forde, odrazu sa niečo pokazilo. Vystúpil z auta, pozrel sa na motor, no nič nenašiel. Ako tam stál, zbadal auto, a tak ho začal stopovať, aby požiadal o pomoc. Z novučkého Lincolna vystúpi vysoký, priateľský muž, ktorý sa opýtal: „Čo sa stalo?“ „Neviem spojazdniť tento Ford,“ znela odpoveď. Cudzinec upravil zopár vecí pod kapotou a potom povedal: „Teraz naštartuj.“ Keď motor naštartoval, vďačný majiteľ sa predstavil a položil mužovi otázku: „Ako sa voláte, pane?“ „Volám sa,“ odpovedal cudzinec, „Henry Ford.“

Človek, ktorý vynašiel Ford, vedel, ako ho spojazdniť. Boh stvoril teba a mňa a len On sám vie, ako viesť tvoj a môj život. Bez Krista by sme v našich životoch stroskotali. Ak Kristus riadi tvoj život, všetko funguje, ako má. Bez Neho nemôžeme urobiť nič.

Modlitba dňa

Pane, tak často Ti zabúdam odovzdať úplné vedenie a zlyhávam. Uč ma spoliehať sa v mojich potrebách a sile výhradne na Teba.

Billy Graham Evangelistic Association