Súcit s ostatnými - 16. apríl - evs.sk

„Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata.“ (1J 4:7,21)

Ak chceš vedieť, ako veľmi miluješ Boha, stačí, ak budeš pozorovať svoju lásku k blížnym. Náš súcit s ostatnými je presným meradlom našej oddanosti Bohu.

Pred nejakým časom som bol s kamarátmi v múzeu v San Franciscu. Medzi vecami sme videli zbierku mučiacich nástrojov, ktoré využívali nábožní ľudia, aby prinútili ostatných veriť tak ako oni. História je z veľkej časti záznamom ľudskej krutosti voči ostatným.

Modlitba dňa

Pane Bože, naplň moje srdce, aby som mohol milovať s Ježišovým súcitom.

Billy Graham Evangelistic Association