Spoľahnúť sa na milosť - 19. jún - evs.sk

„Ale z milosti Božej som, čo som…“ (1K 15:10)

Potrebujeme si uvedomiť jednu zo základných právd: Na tento sveta sme nič nepriniesli a ani si z neho nič neodnesieme, po slovensky niekedy zvykneme povedať: „Nahí sme na svet prišli, nahí z neho odchádzame“. Prečo si ľudia myslia, že ľudské kritériá na to, čo je úspech, sú rovnaké ako Božie? Niektorí píšu knihy, iní sú schopní manažéri, ďalší dokážu nadchnúť pre svoje zámery iných, máme talentovaných umelcov. Medzi nami sú ľudia bohatí, populárni, slávni. Kde by však všetci boli bez Božích darov, akými sú napríklad múdrosť, kreativita, predstavivosť, fyzické zdravie a sila? Rodíme sa i umierame nemohúci. Uvedomujeme si, že rovnako nemohúci by sme boli v našom živote bez Božej nekonečnej milosti a lásky?

Boli sme stvorení z ničoho; a ak sme niečím, je to preto, lebo Boh je všetko. Pokiaľ by sa On od nás na krátky okamih stiahol, ak by len na moment zadržal náš dych, naša  existencia by sa scvrkla do ničoty a naše duše by sa zmietali v nekonečnej prázdnote. Ľudia chudobní duchom sú si vedomí svojej hriešnosti a tiež toho, že sú Božím stvorením. Čo je však viac, sú pripravení vyznať svoje hriechy a zrieknuť sa ich.

Modlitba dňa

Všetko čo mám a čo som, Pane Bože, mi dali Tvoje všemohúce ruky. Odpusť mi, keď sa chválim svojimi úspechmi, pretože bez Tvojej milosti a lásky nie som ničím.

Billy Graham Evangelistic Association