Sledovanie a čakanie - 18. jún - evs.sk

„Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká,  ale vám zhovieva,  lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ (2Pt 3:9)

Som pastorom viac ako štyridsať rokov. Keď som začínal s kázaním, kázal som skorý návrat Ježiša. Dokonca som navrhol nálepku na auto s mojou animovanou postavičkou Znovuzrodený Ben a s nápisom „Ježiš prichádza!“ Vytlačili sme to. A následne sme to vytlačili znovu.

Neľutujem nič z toho, čo som urobil. Len preto, že sa to odohralo pred štyridsiatimi rokmi, neznamená to, že som sa mýlil.  Teraz sme o štyridsať rokov bližšie k Ježišovmu návratu. A stále som z toho nadšený. Myslím si, že by sme každý deň mali žiť, akoby to bol deň Kristovho príchodu, pretože raz ten deň nastane. V skutočnosti by sa veľa ľudí malo tešiť, že Boh v roku 1970 neodpovedal na naše modlitby, pretože vtedy neboli kresťanmi.

Biblia nám pripomína: „Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ (2Pt 3:9)

Keď veríš tomu, že Ježiš môže prísť kedykoľvek, má to na teba duchovne očisťujúci účinok. Prvý list Jána 3:3 nás učí: „A každý, kto má takúto nádej v Ňom, očisťuje sa, ako je čistý On.“

Ako teda máme žiť v očakávaní Jeho návratu? Máme žiť zbožné životy na Jeho slávu a nerobiť kompromisy. Každý deň by sme mali žiť, akoby bol náš posledný, pretože môže byť. Aký je tvoj postoj k Pánovmu príchodu? Človek, ktorý je pred Bohom spravodlivý, povie, rovnako ako apoštol Ján: „Amen! Príď, Pane Ježiši!“

https://www.harvest.org