Ježišov recept na duchovné obnovenie - 20. jún - evs.sk

„Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred mojím Bohom!“ (Zjav 3:2)

Ruth Bell Graham povedala nasledovné: „nudný človek je ten, ktorý ti povie pravdu, keď sa ho opýtaš, ako sa cíti.“ Takíto ľudia existujú. Radi rozprávajú o svojich bolestiach a trápeniach. Potom sú tu ostatní, ktorí zapierajú, že im niečo je. Zdráhajú sa ísť k lekárovi, hoci môžu mať vážny problém.

Ako veriaci môžeme byť chorí alebo umierať duchovne. Strácame našu blízkosť s Ježišom, intimitu s Ním. Ježiš povedal cirkevnému zboru v Sardách nasledovné: „poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy.“ (Zjv 3:1)

Nebola to lenivá či nečinná cirkev. Neboli to flákači. V skutočnosti boli známi široko ďaleko. Táto cirkev pravdepodobne uskutočňovala množstvo aktivít. Navonok mala všetky znaky napredujúcej cirkvi.

Rozvíjal sa v nej však problém, ktorý dokázal uvidieť jedine Ježiš: „tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred mojím Bohom!“ (v. 2) Inými slovami: „Nenapĺňaš zámer, pre ktorý si tu bola ustanovená.“

Človek, ktorý duchovne umiera, je zvyčajne posledný, ktorý o tom vie. Myslí si, že je všetko v poriadku. Vie si odôvodniť každé rozhodnutie, ktoré urobil. Dokonca aj vtedy, ak je to zlé rozhodnutie.

Ježiš nám dal svoj recept na duchovné obnovenie. Prehlásil: „Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať…“ Inými slovami, uvedom si, že niečo vážne nie je v poriadku. Najprv sa prebuď a potom „posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať…“ Slovo posilňuj znamená: „spevni, čo je krehké.“

Ježiš v podstate hovorí: „Zotrvaj pri mne. Nevzdávaj sa.“ Ježiš môže vyliečiť duchovne chorého veriaceho.

https://www.harvest.org