Vylieč stratu odvahy - 19. marec - evs.sk

„Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!“ (Ž 27:14)

Strata odvahy nie je nič nové. Mnoho veľkých biblických postáv v istom momente stratilo odvahu. Mojžiš na Sinajskej púšti; Eliáš, keď počul, že Jezábel ho hľadá, aby ho zabila; a Dávid, keď sa proti nemu vzbúril jeho syn Absolón. Strata odvahy je stará ako svet.

Mnohokrát má strata odvahy svoj dôvod. Často prichádza, keď sa niečo neudeje tak, ako sme chceli, keď sa veci vyvinú inak. Strata odvahy je protipólom viery. Satan si to používa ako nástroj, aby maril Božie dielo v tvojom živote. Strata odvahy zaslepuje náš zrak voči Božej milosti a spôsobuje, že si všímame len nepriaznivé okolnosti.

Nikdy som nestretol niekoho, kto každodenne trávil čas v modlitbe a štúdiu Božieho Slova, bol silný vo viere a stratil by niekedy odvahu na veľmi dlhý čas.

Modlitba dňa

Pane, keď nemám odvahu, odstráň slepotu mojej váhavej viery. Si so mnou vždy. Odpusť môjmu nevďačnému srdcu.

Billy Graham Evangelistic Association