Božie záhady - 2. január - evs.sk

„Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel,…“ (R 1:20)

Ak sa budeš snažiť vyčerpávajúco racionalizovať Boha, zlyháš. Okolo Boha existuje mnoho záhad, ktoré v tomto živote nikdy nepochopíme. Ako môže niečo malé a konečné, obmedzené časom a priestorom, pochopiť nekonečného Boha?! Nemali by sme si myslieť, že je niečo zvláštne na tom, že je nemožné vysvetliť mnohé záhady materiálneho sveta.

Kto dokáže vysvetliť, prečo zemské jadro priťahuje predmety? Kto dokáže pochopiť zákon gravitácie? Newton ho objavil, ale nedokázal ho vysvetliť. Kto dokáže vysvetliť zázrak rozmnožovania? Mohli by sme predložiť veľa dôkazov a argumentov, ktoré by naznačovali Božiu existenciu.

Avšak jednoduchá pravda znie nasledovne: Boha nemožno dokázať čistým racionalizovaním. Nemôžeme ho vtesnať do malej umelej skúmavky alebo ho obmedziť na matematický vzorec. Ak môže ľudská myseľ úplne dokázať Boha, potom nie je väčší než myseľ, ktorá Ho dokázala.

Modlitba dňa

Všemohúci Pane Bože, hoci moja konečná myseľ nemôže pochopiť rozsah Tvojej veľkosti, vnímal som Tvoju prítomnosť v tichosti svojho srdca a to ma teší.

Billy Graham Evangelistic Association