Skutočná sloboda - 20. február - evs.sk

„… radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy…“ (1Pt 1:8)

Kristus je odpoveďou na smútok a prekážky. Toto je svet zmarených nádejí, zničených snov a znechutených túžob. G. K. Chesterton vraví: „Všade je rýchlosť, hluk a zmätok, ale nikde hlboká spokojnosť a pokojné srdcia.“

Jeden hollywoodsky redaktor pravidelnej rubriky napísal o slávnej filmovej hviezde: „Jasná, bezstarostná žiara sa vytratila z jej peknej tváre.“ Optimizmus a radosť sú výsledkom poznania Krista. Ak sa srdce naladilo na Boha skrze vieru v Krista, potom bude pretekať radostným optimizmom a dobrou náladou.

Nikdy sa nezbavíš strachovania a skľúčenosti, pokiaľ sa nenaladíš na Boha. Kristus je prameňom šťastia. On je prúdom šťastia. A to je tajomstvo radosti kresťana.

Modlitba dňa

Vďaka Tvojej láske zažívam potešenie pokojného srdca. Hlboko vo vnútri mám radosť, ktorú mi nikto nevezme. Pane, nech moje oči vždy hľadia na Teba, môj zdroj radosti.

Billy Graham Evangelistic Association