Nerob kompromisy - 20. január - evs.sk

„… aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku;“ (Ef 3:16)

Horace Pitkin, syn bohatého obchodníka, sa znovuzrodil a šiel do Číny ako misionár. Svojim priateľom v Amerike napísal nasledovné slová: „Bude to trvať len krátku dobu, kým budeme s určitosčou vedieť, či Mu môžeme lepšie slúžiť tam hore alebo tu.“ Krátko nato dav zaútočil na bránu, kde Pitkin bránil ženy a deti. Sťali mu hlavu a ponúkli ju vo svätyni pohanského boha, zatiaľčo jeho telo hodili do jamy s telami deviatich čínskych kresťanov.

Sherwood Eddy o ňom napísal: „Pitkin získal viac ľudí svojou smrťou, než by ich kedy mohol získať svojím životom.“ Kristus dnes potrebuje ľudí, ktorí pre Neho budú ochotní trpieť. Odváž sa pre Neho mať silný a nekompromisný postoj.

Modlitba dňa

Ďakujem, Pane, za príklady tých, ktorí nás predišli. Rovnako mi pomôž prevziať kontrolu nad Tvojou bezhraničnou silou.

Billy Graham Evangelistic Association