Slobodný človek a sex - 23. marec - evs.sk

„Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva,“ (1Tes 4:3)

Téma sex a slobodný človek môže byť zosumarizovaná jedným slovom: nie. Hovorím, že slobodný človek nemôže mať sex? Presne. Dôležitejšie však je, že to hovorí Boh. Sex nie je zlý; stvoril ho Boh. Má však svoje náležité miesto, a to miesto nie je mimo manželského vzťahu.

Niekto môže povedať: „Dobre, Greg, to je tvoja interpretácia, a ja si myslím, že je veľmi obmedzená. Môj Boh je milujúci a chce, aby som sa prejavila. Môj Boh hovorí, že je v poriadku mať sex so svojím priateľom.“

V skutočnosti to nespochybňujem. Len by som povedal, že jej Boh nie je ten istý ako Boh Biblie. Má iného boha a ručím za to, že ten boh ju nespasí. Biblický Boh veľmi jasne hovorí o sexe nasledovné: „Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva“ (1 Tes 4:3). List Židom v trinástej kapitole štvrtom verši hovorí: „Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.“  A Príslovia 5:15 vravia: „Pi vodu z vlastnej cisterny, vyvierajúcu vodu zo svojej studne.“

Mimo kontextu, kde sex patrí, môže byť duchovne a dokonca fyzicky extrémne deštruktívny. Z tohto dôvodu neexistuje takzvaný „sex na jednu noc“. Ľudia povedia, že to nič neznamenalo. No znamená to veľa. Znamená to veľa preto, lebo keď vstúpiš s niekým do sexuálneho zväzku, prakticky sa s ním stávaš jedno telo (pozri 1K 6:15-16).

Vždy existuje cesta z pokušenia, a niekedy je to tak jednoduché ako dvere. Uteč pred pokušením bez zanechania adresy doručenia.

https://www.harvest.org