Plná pamäť! - 24. apríl - evs.sk

„Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné!“ (F 4:8)

Viackrát sa mi stalo, že som na svojom počítači zaplnil pamäť. Pokúšal som sa otvoriť dokument, keď zrazu vyskočila správa, ktorá ma informovala o nedostatku pamäti.

Nebolo by skvelé, ak by v našich mysliach vyskočila malá správa „plná pamäť“, keď k nám nabudúce diabol príde so zlomyseľnou myšlienkou? Nebolo by fantastické, ak by naše mysle boli plné Božieho slova?

Potrebujeme sa veľmi dobre zamyslieť nad tým, akému vplyvu sa vystavujeme, aký druh informácií vpúšťame do svojich myslí. Predstav si, že by sme sa len poriadne zamysleli nad tým, čo sme povedali ešte skôr, než sme to vyslovili. Tak rýchlo sa dokážeme sťažovať. Tak rýchlo dokážeme všeličo vysloviť.

Aby sme tomu zabránili, nasledovné otázky sú dobrým filtrom, ktorý môžeme použiť, skôr než niečo vyslovíme. Je to pravdivé? Je to užitočné? Je to inšpirujúce? Je to nevyhnutné? Je to prívetivé? Predstav si, ako inak by veci vyzerali, ak by sme všetko nechali prejsť týmto filtrom predtým, než by sme to vyslovili.

Myslím si, že všetci by sme mohli používať správne vymývanie mozgov. Zvyčajne je vymývanie mozgov negatívnym výrazom. Ja si však myslím, že naše mozgy potrebujeme prečistiť od všetkého odpadu, ktorým ich plníme, a namiesto toho ich vymyť Božím Slovom.

Rozmýšľaj nad tým, čo hovoríš. Odovzdaj svoju myseľ Bohu. Odovzdaj mu svoje myšlienky. Odovzdaj mu svoje slová. Odovzdaj mu svoje ruky. Odovzdaj mu svoje nohy. Biblia vraví: „… Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci!“ (R 10:15)

Keď ideme von a hlásame evanjelium, používame naše nohy, naše ruky, naše mysle a naše ústa na zámer, pre ktorý nás Boh stvoril. Začnime od toho.

https://www.harvest.org