Problém pýchy - 25. máj - evs.sk

„Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.“ (Pr 16:18)

Nestrážená sila je dvojitá slabosť. Môžeš povedať: „V tejto oblasti svojho života som skutočne silný, ale moja slabina je tu a tu, preto sa toho nemusím obávať.“ Počkaj. Oblasť, v ktorej si myslíš, že si najsilnejší, je tá, v ktorej môžeš skončiť ako najslabší.

Možno povieš: „Nikdy by som svojmu manželskému partnerovi nebol neverný. Nikdy by som také pokušenie nebral do úvahy. Viem, že moja slabina je tu a tu, ale túto oblasť mám pokrytú.“ Hádaj, kde budeš najpravdepodobnejšie zasiahnutý? Hádaj, kde zlyháš? Biblia vraví: „Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.“ (Pr 16:18)

Potrebujeme stáť v Božej sile, nie našej vlastnej. List Efezským 6:10 nám vraví: „Posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.“ Vedz nasledovné: Diablovi sa nevyrovnáš. Nikdy by si sa mu nechcel postaviť vo svojej vlastnej sile. Nebojuješ pre Boha. Nie si silný pre Boha. Nebojuješ, aby si zvíťazil; bojuješ na základe víťazstva. Spočívaš v ukončenom diele Ježiša Krista, ktoré pre teba vykonal na kríži, kde vyhlásil: „Telestai,“ čo prekladáme ako „je dokonané.“ Je to ukončené. Je to urobené. Je to uzavreté.

Ježiš Kristus vykúpil našu spásu. Rozhodujúci úder nepriateľovi bol zasadený na kríži. Satan bol na Golgote porazený. Vie, že základom našej sily je Božia blízkosť a spoločenstvo s Ním. Jeho zámerom je oddeliť nás od spoločenstva s Bohom. Jeho hlavným cieľom je oddeliť naše srdcia od Boha a namiesto toho nás naplniť sebavedomím.

Maj sa na pozore v každej oblasti svojho života. Vždy môžeš byť zraniteľný spôsobmi, ktoré si neuvedomuješ.

https://www.harvest.org