Nemôžeme zostať vo svete bez Tešiteľa - 26. január - evs.sk

„Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky.“ J 14:15-16 (ekum. preklad)

Toto sú slová človeka, ktorý odchádza a chce sa s nimi rozlúčiť, vyslovené, aby ich potešil a povzbudil, aby ich Jeho odchod nevystrašil a nezarmútil. Chce povedať: „Musím teraz odísť spred vašich očí, preto vám ako posledné vravím toto. Lúčim sa, aby ste sa nestrachovali a neboli prestrašení, ale verili vo Mňa a prijali to, čo hovorím. Lebo vás nechcem zanechať bez potešenia a pomoci, veď vo svete nemáte pomoc ani potešenie. Idem k Otcovi prevziať moc a vládu a dokázať ju vo vás. A aj keď vás telesne opúšťam, pošlem vám od Otca iného Tešiteľa, ktorý bude s vami naveky. Lebo viem, že nemôžete zostať vo svete bez tešiteľa. Doteraz som bol vaším Tešiteľom ja, tešili ste sa mojej prítomnosti, boli ste v bezpečí bez strachu a radi by ste ostali so mnou naďalej. Teraz, keď ste počuli, že prídete o túto útechu, ste zarmútení a ustráchaní. Ale môj odchod vám neublíži. Len zostaňte mojimi učeníkmi a držte sa ma, bohato vám vynahradím moju neprítomnosť. Veď chcem požiadať Otca, aby poslal Tešiteľa, ktorý s vami zostane navždy. Ani svet, ani diabol vám Ho nevezmú, ani keby sa zbláznili. On vás posilní, poteší a dodá odvahu viac, ako môžem ja teraz v tele. Spôsobí aj to, že budete rozumnejší a múdrejší ako celý svet, takže vám nebude chýbať útecha, sila, odvaha ani múdrosť.“ Tak potešuje Kristus. No ten dodatok nie je zbytočný: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie.“ Lebo milý Pán dobre vedel, že po Jeho odchode nie všetci, zvlášť kazatelia a učitelia, zostanú jednotní, ale vznikne rozdelenie a sekty. Kristus odstránil pre svojich kresťanov celého Mojžiša a chce, aby sme zostali bez neznesiteľného bremena zákona. Lebo takto sa to vždy deje: Ak vládneš ľudu zákonmi, zvlášť svedomiam, nebude konca kraja ani miery prikazovaniu a vedeniu: Z jedného zákona sa stane sto iných a zo stovky zákonov stotisíc zákonov. „Preto,“ hovorí Kristus, „vám neukladám nič iné, len toto jedno: verne o mne vyučujte, chváľte moje Slovo i obetu, kvôli mne zachovávajte medzi sebou lásku a jednotu a trpezlivo znášajte, čo sa vám preto stane. Tieto stručné prikázania sa nazývajú ,moje prikázania‘. Nenariaďujem vám ich, veď ma milujete a kvôli mne ich budete s radosťou dodržiavať. Ja nechcem byť ďalší Mojžiš, ktorý vás riadi a trápi hrozbami a hrôzami. Naopak, dávam vám také prikázania, aké môžete a budete zachovávať, keď ma milujete. Lebo ak ma nemilujete, bolo by márne, aby som vám veľa prikazoval: Aj tak by ste to nedodržiavali. Preto len dbajte na toto: Ak chcete zachovávať moje prikázania, milujte ma a uvažujte, čo som pre vás vykonal, aby ste ma správne milovali ako Toho, ktorý za vás dáva svoje telo a život a vylieva za vás svoju krv. Urobte to kvôli mne a medzi sebou zostaňte jednotní a láskaví. Takto sa ma budete svojím kázaním pridŕžať a znášať jeden druhého s láskou a nebudú vznikať rozdelenia a sekty. … Odpúšťajte jeden druhému, ako som aj ja odpustil vám, aby nenastal rozkol v láske medzi vami.“

St. Louis ed., 8:377-379.