Pamätaj. Kajaj sa. Pokračuj v tom - 25. január - evs.sk

„Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku.“ (Zjav 2:4)

Ak si kresťan, pamätáš si aké to bolo, keď si prvýkrát požiadal Boha, aby bol tvojím Pánom a Spasiteľom? Odrazu si bol oboznámený s úžasnou knihou, ktorá sa volá Biblia. Odrazu tu pre používateľa bol manuál na život – kniha, ktorá ti dala absolútne platné pravdy –, čierne a biele, správne a nesprávne. Spomínaš si, ako pre teba prvýkrát ožili stránky Biblie, keď si ju začal čítať? Hovorila do tvojej situácie. Akoby bola napísaná tebe na mieru.

Netrápilo ťa, kto ťa videl čítať Bibliu. Viac ťa zaujímalo to, čo ti chcel povedať Boh. Spomínaš si, aké to bolo?

Teraz je to však trochu iné. Stále čítaš svoju bibliu – keď si na to nájdeš čas. V tieto dni si jednoducho veľmi zaneprázdnený.

Počúvaj, čo povedal Ježiš svojej cirkvi: „poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých;  skúšal si (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú, a poznal si, že sú luhári; si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si.  Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky!“ (Zjav 2:2-5)

Napriek všetkej svojej činnosti, títo veriaci stratili prvotný zápal, keď Ježiš bol ich „všetko vo všetkom“. V týchto veršoch Ježiš uvádza tri pravdy pre prebudenie: pamätaj, kajaj sa, pokračuj. Pamätaj, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rýchlo rob prvotné skutky, a pokračuj v tom – vráť sa a rob, čo si robil predtým. Praktizujme to, pretože pred Bohom potrebujeme byť prebudení.

https://www.harvest.org