Nezlomná láska - 26. jún - evs.sk

„Tvoja láska, Jahve, siaha až do neba…“ (Botekov preklad) (Ž 36:6)

Mladí ľudia hovoria radi a veľa o láske. Väčšina piesní je o láske… „Vrcholom životného šťastia,“ napísal veľmi dávno Victor Hugo, „je presvedčenie, že sme milovaní.“ „Láska je prvoradou podmienkou duševného zdravia,“ vyhlásil Sigmund Freud. Biblia učí, že „Boh je láska“ a že Boh nás miluje. Uvedomiť si tento fakt, je to najdôležitejšie. Na ničom inom tak nezáleží ako na tomto. Boh nás miluje a má pre život každého úžasný plán. Kto iný by mohol tak dobre naplánovať a viesť náš život?

Modlitba dňa

Vo vedomí, že som Tebou milovaný všemohúci Bože, ti moje srdce dôveruje, že ma povedieš.

Billy Graham Evangelistic Association