Ako svojim rokom pridať život - 25. jún - evs.sk

„Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil;  a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ (J 10:10)

Počul som o mužovi, ktorý si na letisku zobral taxík. Ako sa tak viezli, mužovi napadla otázka pre taxikára. Naklonil sa teda k nemu a poklepal ho po pleci. Taxikár vykríkol, a predtým, než sa stihol upokojiť, prudko strhol volant a prešiel cez štyri jazdné pruhy.

„Čo sa to práve stalo?“ opýtal sa šokovaný pasažier.

„Veľmi sa ospravedlňujem, pane“ vysvetlil vodič. „Štyridsať rokov som šoféroval pohrebné vozidlo a toto je môj prvý deň v taxíku.“

Ako starneme, začíname častejšie rozmýšľať o posmrtnom živote. Vieme, že prichádza a jeho realita silnie. Začíname strácať priateľov a možno dokonca aj niektorých členov rodiny. Vieme, že náš deň nastane.

V detstve sa nám zdá, že život plynie veľmi pomaly. V tretej triede som mal pocit, akoby som v nej bol dvadsať rokov. Teraz však desaťročia ubiehajú rýchlo. Dobrá správa je, že vďaka smrti a vzkrieseniu Ježiša môžeme žiť život naplno. List Rímskym 8:11 nám pripomína: „A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás.“

Keď som bol malé dieťa, premýšľal som nad zmyslom svojho života. Prečo som na tejto zemi? Prečo vo svojom vnútri prežívam prázdnotu? Hľadal som. Vo veku sedemnásť rokov som počul evanjelium povedané takým spôsobom, že som mu porozumel. Pozval som Ježiša do svojho života. A našiel som zmysel, ktorý som hľadal.

Ježiš nám dáva život, ktorý stojí za to. Medicínska veda sa snaží ľuďom pridať roky života, Kristus však pridáva život tvojim rokom.

https://www.harvest.org