Osamelosť - 27. február - evs.sk

„Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.“ (Ž 84:3)

Osamelosť je jedným z najväčších problémov, ktorým dnes ľudia čelia. Je to jedna z najčastejších príčin samovrážd, ktoré sú momentálne tretím najväčším zabijakom študentov vo svete. Ľudia môžu zažívať rôzne druhy osamelosti. Jednou z najbežnejších je osamelosť v samote. Ďalšou je osamelosť v utrpení. Veľa ľudí zažíva osamelosť v spoločnosti alebo existuje osamelosť v smútku, vo vine a v úsudku.

Všetci z času na čas cítime, že nám chýba Boh. Niekto to nazval vesmírna osamelosť. Nevieme, čo to je. No robí to z nás nepokojných ľudí. Vidíme, že človek bol stvorený pre Boha; a bez Boha je osamelý. Ježiš však klope na dvere nášho srdca so slovami: „Chcem vstúpiť. Nechaj ma vojsť.“ On sa cez dvere netlačí. My ich musíme otvoriť a pozvať Ho dnu; keď to urobíme, On vstúpi, aby tam žil večne, a my už nie sme nikdy viac osamelí.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, pamätám si mučivé dni bez Teba. Veď ma k osamelým ľuďom, ktorí tiež potrebujú zažiť radosť Tvojej spoločnosti.

Billy Graham Evangelistic Association